lưu ý khi tranh chấp đất

Những điều cần biết khi tranh chấp quyền sử dụng đất

Theo đó, bạn có thể yêu cầu UBND huyện giải quyết hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền. Ông A có